Lista alfabetyczna miejscowości 98

Rabe

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 08/11/2015

Rabe

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 26/11/2015

Rabrovo

Kategorie: Arumuni, Wołosi, współczesna Bułgaria

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 19/06/2018

Rabča (Rabcza)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Słowacja, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 02/11/2016

Rabčice (Rabczyca)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Słowacja, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 25/10/2016

Rachinja (Rachynia)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 11/12/2016

Rad

Kategorie:

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 25/04/2020

Radin Dol

Kategorie:

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 25/04/2020

Radič (Radycz)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 12/12/2017

Radocyna

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 16/12/2016

Radoinja

Kategorie:

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 27/02/2019

Radostava (Radostów)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Białoruś, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 25/07/2016

Radoszyce

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, Łemkowie

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 06/01/2016

Radruż

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 26/10/2015

Radujevac

Kategorie: współczesna Serbia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 10/10/2016