Lista alfabetyczna miejscowości 133

Macharincì (Mecherzyńce Wołoskie)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 29/09/2016

Maciejowa

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 10/12/2015

Macošin (Macoszyn)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 08/12/2016

Magarevo

Kategorie: Arumuni, współczesna Macedonia

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 28/11/2015

Magarevo

Kategorie: Arumuni, współczesna Macedonia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 27/11/2015

Majdanpek

Kategorie:

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 27/09/2016

Makowa

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 13/07/2016

Makrino

Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Pindus, Wołosi, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 09/01/2017

Maksimivka (Libuchowa)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 13/07/2016

Maków Podhalański

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, współczesna Polska, XVI wiek, XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 15/11/2016

Mal'čìvcì (Malczowce)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, tereny wypasowe, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 28/09/2016

Mala Gorožanka (Horożanka Mała)

Kategorie: Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 11/12/2016

Mala Volosjanka (Wołosianka Mała)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/12/2017

Malajnica

Kategorie: współczesna Serbia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 27/09/2016

Malakasi

Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Wołosi, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 10/09/2016