Lista alfabetyczna miejscowości 60

Jablkovac

Kategorie: Wołosi, współczesna Serbia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 10/10/2016

Jablun'ka (Jabłonka)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 26/09/2016

Jablunicja (Jabłonica)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 26/09/2016

Jablunkov (Jabłonków)

Kategorie: miejscowość istniejąca, pasterstwo, tereny wypasowe, Wołosi, współczesne Czechy, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 13/10/2016

Jablunìv (Jabłonów)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 12/12/2017

Jabuka

Kategorie: Meglenorumuni, miejscowość istniejąca, XX wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 01/07/2021

Jabukovac

Kategorie: pasterstwo, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Serbia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 20/10/2017

Jabłonka

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, Wołosi, współczesna Polska, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 02/11/2016

Jabłonki

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 04/11/2015

Jachówka

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Polska, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 10/11/2016

Jadar

Kategorie: miejscowość historyczna (nieistniejąca)

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 24/05/2020

Jagodina

Kategorie: XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 03/05/2020

Jagodina

Kategorie: Arumuni, współczesna Serbia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 19/01/2017

Jakubany

Kategorie: współczesna Słowacja

Ostatnia modyfikacja: Miroslav Stevik, 31/03/2016

Jalinkuvate (Jelenkowate)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/07/2016