Lista alfabetyczna miejscowości 7

Edirne

Kategorie: Meglenorumuni

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 07/08/2017

Elafi

Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, tereny wypasowe, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 03/02/2017

Elatochori

Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Wołosi, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 09/01/2017

Erdželija

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Macedonia, XIX wiek, XX wiek

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 15/05/2021

Evrenik - Kočević

Kategorie:

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 25/04/2020

Evrenik - Zagaje

Kategorie: XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 25/04/2020

Ezupìl' (Jezupol, Czesybiesy)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 25/09/2016