Lista alfabetyczna miejscowości 76

Nadrìčne (Dryszczów)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Nadїїv (Nadziejów)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 11/12/2016

Nagujevičì (Nahujowice)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 02/07/2016

Nagykanizsa

Kategorie: Arumuni, kupiectwo, współczesne Węgry

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 08/08/2017

Nanowa

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 26/11/2015

Nasiczne

Kategorie:

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 28/10/2015

Nazavizìv (Niezawięzów)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 07/09/2016

Nebilìv (Niebywałów)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, tereny wypasowe, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 11/09/2016

Nedìl'na (Niedzielna)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 15/12/2017

Negbina

Kategorie: współczesna Serbia

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 28/02/2019

Negotin

Kategorie: współczesna Serbia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 10/10/2016

Negova

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 18/07/2016

Negrowo

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 18/07/2016

Negìvcì (Niegowce)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Neligovinje

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), Wołosi, współczesna Serbia, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 05/08/2021