Lista alfabetyczna miejscowości 165

P'jatnicja (Pietnice)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 08/07/2016

P'jatničani (Piatniczany)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 12/09/2016

P'jatničani (Pietniczany)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 28/11/2016

Pacław

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 13/07/2016

Pades

Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, tereny wypasowe, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 09/01/2017

Padniów

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Palcza

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, współczesna Polska, XVI wiek, XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 18/11/2016

Paleoselli

Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, tereny wypasowe, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 09/01/2017

Panagia

Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, pasterstwo, Wołosi, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 10/09/2016

Panczevo

Kategorie: Wołosi, współczesna Serbia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 14/12/2017

Paniszczów

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca)

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 05/11/2015

Pavìcce (Powiaty)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Białoruś, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 25/07/2016

Pavľany

Kategorie: współczesna Słowacja

Ostatnia modyfikacja: Miroslav Stevik, 31/03/2016

Pazardżik

Kategorie: Arumuni, Wołosi, współczesna Bułgaria, XIX wiek

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 05/08/2017

Pazarište

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 01/07/2021