Lista alfabetyczna miejscowości 41

Brdo

Kategorie: Istro-romani, współczesna Chorwacja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 19/09/2016

Bruvno

Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 10/10/2016

Bruvno

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 01/07/2021

Brušane

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 02/03/2020

Budak

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 02/03/2020

Bunić

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 28/09/2016

Bunić

Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, Wołosi, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 19/11/2021

Divoselo

Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, Wołosi, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 03/11/2021

Jesenovik

Kategorie: Istro-romani, współczesna Chorwacja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 19/09/2016

Jesenovik Polje

Kategorie: Istro-romani, współczesna Chorwacja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 19/09/2016

Komić

Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, Wołosi, współczesna Chorwacja, XVII wiek, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 01/07/2021

Korenica

Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVII wiek, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 01/07/2021

Krivonos

Kategorie: współczesna Chorwacja

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 25/04/2020

Krs

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 20/06/2016

Male Mune

Kategorie: Istro-romani, współczesna Chorwacja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 19/09/2016