Lista alfabetyczna miejscowości 51

Bedewla

Kategorie: osadnictwo wojskowe, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 20/07/2016

Berezowo

Kategorie: osadnictwo wojskowe, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 15/05/2016

Bliščivodi (Błyszczywody)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 06/12/2016

Brusno Stare

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), osadnictwo wojskowe, Wołosi

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 22/07/2016

Bruvno

Kategorie: osadnictwo wojskowe, Wołosi, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 02/03/2020

Bruvno

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 01/07/2021

Bruvno

Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 10/10/2016

Brušane

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 02/03/2020

Budak

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 02/03/2020

Bunić

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 28/09/2016

Bunić

Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, Wołosi, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 02/03/2020

Busztyno

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, osadnictwo wojskowe, pasterstwo, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 19/07/2016

Divoselo

Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, Wołosi, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 02/03/2020

Dragowo

Kategorie: osadnictwo wojskowe, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 15/05/2016

Dubowe

Kategorie: osadnictwo wojskowe, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 15/05/2016