Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bunić


Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

NazewnictwoLudność — skład etnicznyJęzykLokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Karl Kaser zwrócił uwagę, że wśród rodzin, które  w 1690 r. osiedliło się w  Buniciu, a także Mogoriciu i Gračacu znajdowali się "Starzy Vlachowie", w licznie 10 rodzin. Mieli im przewodzić Vukossv Bulaia, Marian Herendas, Paval Segoievich, Jovan Preradovicz, Todor Calicz, Stanoe Sacdych i Todor Styn.  "Starzy Vlahowie" wywodzili się najprawdopodobniej z serbskiego  kadiluka "Stari Vlah" (na południe od Belgradu,  górny bieg Studenicy, Moravicy i Rzavy). Najprawdopodobniej, wraz z innymi rodzinami z okolic Starego Vlacha wyemigrowały one w ramach ilbrzymiego eksodusu Serbów w latach 1689-1691 do Węgier, ale ponieważ nie starczyło dla nich ziemi zostały osiedlone w Lice  (Kaser 2003: 21).

Źródła do dziejów miejscowości


Conscriptio terrenorum et hominum beeder graffschafften Lica vnd Corbavia/ Popis zemalja i ljudi obje grofovije Like i Krbave, oprac. K. Kaser, Zagreb 2003.

Historia miejscowościDziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa