Lista alfabetyczna miejscowości 48

Archaggelos

Kategorie: Meglenorumuni, miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Grecja, XII wiek, XIX wiek, XV wiek, XVII wiek, XVIII wiek, XX wiek

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 20/05/2021

Bocicoel

Kategorie: Karpaty, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek, XIX wiek, XV wiek, XVI wiek, XVII wiek, XVIII wiek, XX wiek, XXI wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 13/06/2021

Borșa

Kategorie: Karpaty, miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek, XIX wiek, XV wiek, XVI wiek, XVII wiek, XVIII wiek, XX wiek, XXI wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 13/06/2021

Bruvno

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 01/07/2021

Brušane

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 02/03/2020

Budak

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 02/03/2020

Bunić

Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, Wołosi, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 19/11/2021

Bunić

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 28/09/2016

Cieszyn

Kategorie: miejscowość istniejąca, pasterstwo, Wołosi, współczesna Polska, współczesne Czechy, XVI wiek, XVII wiek, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 12/10/2016

Divoselo

Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo wojskowe, Wołosi, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 03/11/2021

Gramost

Kategorie: XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 24/01/2016

Ieud

Kategorie: Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, miejsce kultu, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek, XIX wiek, XV wiek, XVI wiek, XVII wiek, XVIII wiek, XX wiek, XXI wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 13/06/2021

Javorìv (Jaworów)

Kategorie: Karpaty, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, tereny wypasowe, współczesna Ukraina, XVI wiek, XVII wiek, XVIII wiek, Łemkowie

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 26/09/2016

Jošane

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVII wiek, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 02/02/2022

Kokkinopilos

Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Grecja, XIX wiek, XVI wiek, XVIII wiek, XX wiek

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 23/05/2021