Lista alfabetyczna miejscowości 105

Valaská Dubová

Kategorie: Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, Wołosi, współczesna Słowacja, XIV wiek, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 28/05/2021

Valaškovce

Kategorie: Karpaty, Wołosi, współczesna Słowacja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 11/02/2017

Valašske Klobouky

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesne Czechy

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 06/07/2017

Vasiľov (Wasilów)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Słowacja, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 02/11/2016

Vathipedo

Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, pasterstwo, Pindus, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 09/01/2017

Vatochori

Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Wołosi, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 02/04/2016

Vavrečka (Wawreczka)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, tereny wypasowe, współczesna Słowacja, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 01/11/2016

Vaňovka (Waniówka)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, tereny wypasowe, współczesna Słowacja, XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 02/11/2016

Vele Mune

Kategorie: Istro-romani, współczesna Chorwacja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 19/09/2016

Velebit (pasmo górskie)

Kategorie: współczesna Chorwacja

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 03/06/2016

Velika Berezovicja (Berezowica Wielka)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Velika Kam'janka (Kamionki Wielkie)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 30/08/2016

Velika Lìnina (Lenina Wielka)

Kategorie: Bojkowie, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 26/07/2016

Velika Ozimina (Ozimina Wielka) - osada i okoliczne lasy

Kategorie: miejscowość istniejąca, pasterstwo, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 24/08/2016

Velika Plana

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 04/09/2016