Lista alfabetyczna miejscowości 70

Galicë

Kategorie: Arumuni, Wołosi, współczesne Kosowo

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 03/07/2017

Galivka (Gałówka)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/12/2017

Galič (Halicz) - miasto i starostwo

Kategorie: kupiectwo, miejscowość istniejąca, pasterstwo, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 07/09/2016

Galičnik

Kategorie:

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 12/07/2017

Gamzigrad

Kategorie: Wołosi, współczesna Serbia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 30/08/2016

Gardiki

Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Pindus, Wołosi, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 05/01/2017

Gerynja (Herynia)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 24/08/2016

Geten (Гетен)

Kategorie: Karpaty, współczesna Ukraina

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 09/02/2017

Gigen

Kategorie: Wołosi, współczesna Bułgaria

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 17/06/2018

Gliczarów Dolny

Kategorie: miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, współczesna Polska, XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 12/06/2016

Glikomilia

Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, tereny wypasowe, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 03/02/2017

Glożene

Kategorie: Wołosi, współczesna Bułgaria

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 17/06/2018

Glubočok (Głęboczek)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 12/09/2016

Goduni

Kategorie: katun (szałas, dżemat)

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 18/06/2021

Goleniščeve (Holeniszczów)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 20/09/2016