Lista alfabetyczna miejscowości 98

Rozluč (Rozłucz)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/12/2017

Rozstajne

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 22/12/2015

Roztoka

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 12/12/2017

Roztoki Dolne

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 04/11/2015

Roztoki Górne

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 02/11/2015

Rožnjatìv (Rożniatów)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 28/08/2016

Rožnov pod Radhoštěm

Kategorie: Wołosi, współczesne Czechy

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 30/11/2015

Rožnìv (Rożnów)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, tereny wypasowe, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 07/09/2016

Ruda

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Ruda

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 01/08/2016

Ruda

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Ruda Silec'ka (Ruda Sielecka)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 28/05/2016

Ruda Wołoska

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 19/10/2015

Rudawka

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 08/07/2016

Rudawka

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 08/07/2016