Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Radoinja


Kategorie:

Nazewnictwo


Gorna Radihlina

Ludność — skład etnicznyJęzykLokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowości


Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69 godine, ed. Ahmed S. Aličić, Mostar 2008, s. 24

Historia miejscowości


W latach 1468/69 we wsi było 15 domów (rodzin), 5 nieżonatych i 35 uciekło.

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa