Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Radič (Radycz)


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Początki tej położonej w starostwie samborskim osady sięgają 1561 r., kiedy król Zygmunt August wydał przywilej, na mocy którego krajnik Telepian uzyskał prawo lokowania nowej wsi. W zamian otrzymał tam sołectwo, obejmujące dwa łany gruntu, prawo do budowy młynu z foluszem, karczmy, 1/3 część danin królewskich, a także placków oraz popręgów, prawo do trzech dni pańszyzny w roku od mieszkańców Radycza. W zamian sołtysi mieli brać udział w wyprawie zbrojnej w dwa konie, uzbrojeni i uiszczać do zamku obyczajem przewidziane obciążenia. W 1568 r. Telepian sprzedał to sołectwo "opatrznemu" Janowi Radyckiemu (Inwentarz 1568, 390-390v; NBL, 2837/III, 67-68; Pulnarowicz, 1939, 95). W 1565 r. osadzonych w Radyczu było 8 kmieci, korzystających z okresu wolnizny, wynoszącego według obyczaju wołoskiego : do lat 20. Mieszkańcy i kniaź na zbór wiosenny (jarny) płacili poczty (LWR II, 103).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa