Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Radujevac


Kategorie: współczesna Serbia

Nazewnictwo


Ludność — skład etniczny


Ludność w większości wlaska. obecnie (według słów miejscowego księdza, Serba) zmalała w ostatnich dziesięcioleciach do ok. 700 osób. Na emigracji, ale ciągle zapisanych jako mieszkańcy jest 2 700 osób. Na Boże Narodzenie i na Wielkanoc do cerkwi przychodzi maksimum 200 osób, ale na codzień czasem nikogo nie ma na mszy w niedzielę.  

Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Cerkiew piękna, zaprojektowana przez serbskiego architekta  Duszana Sceranojevića w 1910 r., zaplanowana na 300 osób. Jest w stylu, który dominował w latach 1890-1920.

Na pobliskim cmentarzu znajdują się budowle wokółgrobne – mniej lub bardziej zamknięte altany, czasem przeszklone małe domki, w których można zobaczyć z zewnątrz , stoliki, wazony, portrety zmarłych – miejsca odbywających się cyklicznie poman, spotkań wspominkowych.

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa