Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Radin Dol


Kategorie:

Nazewnictwo


Obecnie nie ma w okolicy wsi o nazwie Radin Dol. Lokalizacja przypuszczalna.

Ludność — skład etniczny


Vlasi w XVI w. 

JęzykLokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Data lokacji nieznana.  Istniał w XVI w.

Źródła do dziejów miejscowości


Opširni popis Kliškog sandžaka iz 1550 godine, Spaho, Fehim Dž. i Ahmed S.

Aličić, priredila Behija Zlatar, Sarajevo: Orijentalni institut, 2007, s. 6

Historia miejscowości


Notowany w 1550 r. razem ze wsią Dobrinje jako wieś podległa primićurowi Vukosavowi synowi Radka Tintora.  

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa