Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Rabe


Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Nazewnictwo


W 1552 r. zapisane jako Rzebe, w 1567 r. Raby (Fastnacht, 2007: 183, 284).

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Osada wzmiankowana w dobrach rodziny Balów od 1552 r. Już wówczas zapłaciła pobór od 17 osadników, młyna, popa i sołtysa (kniazia). Oznacza to, że powstała kilkadziesiąt lat przed tą datą. W 1567 r. zapłacono podatek od sołtysa (kniazia) osadzonego na jednym łanie (Fastnacht, 2007: 183, 284).

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Pop wzmiankowany od 1552 r. ((Fastnacht, 2007: 183).

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa