Lista alfabetyczna miejscowości 76

Nižné Slovinky (dziś część miejscowości Slovinky)

Kategorie: współczesna Słowacja

Ostatnia modyfikacja: Miroslav Stevik, 31/03/2016

Nižnìj Berezìv (Berezów Niżny)

Kategorie: Huculi, Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, tereny wypasowe, warzenie soli, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Nižnìj Strutin' (Strutyn Nizny)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 24/08/2016

Nižnìj Turìv (Tureczki Niżne)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 14/12/2017

Nižnìj Verbìž (Wierbiąż Niżny)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Nižný Komárnik

Kategorie: Bojkowie, Karpaty, pasterstwo, Wołosi, współczesna Słowacja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 14/01/2017

Notia

Kategorie: Wołosi

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 17/04/2016

Notia

Kategorie: Meglenorumuni, miejscowość istniejąca, współczesna Grecja, XIX wiek, XVII wiek, XVIII wiek, XX wiek

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 23/05/2021

Nova Ušicja (Nowa Uszyca)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 29/09/2016

Nova Vas

Kategorie: Istro-romani, współczesna Chorwacja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 19/09/2016

Novi Sad

Kategorie: Arumuni, współczesna Serbia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 14/12/2017

Novicja (Nowica)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 08/09/2016

Novosìlka (Nowosiółka)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 14/09/2016

Nová Sedlica (Ujszék)

Kategorie: Karpaty, pasterstwo, Wołosi, współczesna Słowacja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 12/02/2017

Nová Ves (Nowa Wieś)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), współczesne Czechy, XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 17/10/2016