Lista alfabetyczna miejscowości 25

Akreszory

Kategorie: Huculi, Karpaty, warzenie soli, współczesna Ukraina

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 21/07/2016

Bania Kotowska

Kategorie: Bojkowie, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), osadnictwo górskie, warzenie soli, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 21/07/2016

Banja-Berezów

Kategorie: Huculi, Karpaty, warzenie soli, współczesna Ukraina

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 14/07/2016

Bitkìv (Bitków)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, warzenie soli, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 20/09/2016

Bolechìv (Bolechów)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, warzenie soli, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 20/09/2016

Jasenicja-Sìl'na (Jasienica Solna)

Kategorie: Bojkowie, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, warzenie soli, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 22/07/2016

Kolomija (Kołomyja - powiat)

Kategorie: miejscowość istniejąca, tereny wypasowe, warzenie soli, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/12/2016

Medveža (Niedźwiedzia)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, warzenie soli, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 30/06/2016

Nižnìj Berezìv (Berezów Niżny)

Kategorie: Huculi, Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, tereny wypasowe, warzenie soli, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Opaka

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, warzenie soli, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 30/06/2016

Pistin' (Pistyń)

Kategorie: Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, warzenie soli, współczesna Ukraina, XIV wiek, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Slătioara

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, warzenie soli, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 19/07/2016

Solec

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, warzenie soli, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 15/12/2017

Sołotwyno

Kategorie: osadnictwo wojskowe, osady z elementami prawa wołoskiego, warzenie soli, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 20/07/2016

Sprinja (Sprynia)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, warzenie soli, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 15/12/2017