Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Akreszory


Kategorie: Huculi, Karpaty, warzenie soli, współczesna Ukraina

Nazewnictwo


Акрешори.

Nazwa osady całkiem rumuńskiego (wołoskiego pochodzenia), co świadczy o tendencjach osadnictwa wołoskiego na Podkarpaciu XV - XVI wieków (Грабовецький 1993:  т. 2, с. 40)             

Ludność — skład etniczny


Huculi, ukraińcy

Język


ukraiński

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowościDziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa