Lista alfabetyczna miejscowości 19

Akreszory

Kategorie: Huculi, Karpaty, warzenie soli, współczesna Ukraina

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 21/07/2016

Baloteşti

Kategorie: Huculi, Karpaty, miejscowość historyczna (nieistniejąca), Wołosi, współczesna Rumunia, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 18/07/2016

Banja-Berezów

Kategorie: Huculi, Karpaty, warzenie soli, współczesna Ukraina

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 14/07/2016

Berbești

Kategorie: Huculi, Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, współczesna Rumunia, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 18/07/2016

Brodina

Kategorie: Huculi, Karpaty, miejscowość istniejąca, pasterstwo, współczesna Rumunia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 31/08/2016

Budești

Kategorie: Huculi, lokacja na prawie wołoskim, Wołosi, współczesna Rumunia, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 18/07/2016

Călinești

Kategorie: Huculi, lokacja na prawie wołoskim, Wołosi, współczesna Rumunia, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 18/07/2016

Deljatin (Delatyn)

Kategorie: Huculi, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 25/09/2016

Dobroszkowce

Kategorie: Huculi

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 19/09/2016

Ferești

Kategorie: Huculi, Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, Wołosi, współczesna Rumunia, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 18/07/2016

Izvoarele Sucevei

Kategorie: Huculi, Karpaty, miejscowość istniejąca, współczesna Rumunia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 31/08/2016

Kosivs'ka Polana

Kategorie: Huculi, Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 19/07/2016

Krasna

Kategorie: Huculi, Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, współczesna Ukraina, XVI wiek, XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 17/07/2016

Kuk

Kategorie: Huculi, Karpaty, osadnictwo górskie, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 28/05/2016

Nižnìj Berezìv (Berezów Niżny)

Kategorie: Huculi, Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, tereny wypasowe, warzenie soli, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016