Lista alfabetyczna miejscowości 76

Návsí (Nawsie)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, współczesne Czechy, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 14/10/2016