Lista alfabetyczna miejscowości 107

Lukov-Wenecja

Kategorie: Karpaty, pasterstwo, Wołosi, współczesna Słowacja, Łemkowie

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 18/01/2017

Lupljanica

Kategorie: Wołosi

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 06/05/2020

Lushnjë

Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Wołosi, współczesna Albania

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 10/04/2016

Lutowiska

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 29/10/2015

Lučina

Kategorie: XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 04/05/2020

Lìsnij Chlìbičin (Chlebiczyn)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Lìsnovičì (Leśniowice)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 06/12/2016

Lìtinka (Litynka)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 25/09/2016

Lüleburgaz

Kategorie: Meglenorumuni

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 07/08/2017

Łabowa

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 10/12/2015

Łabowiec

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 16/12/2015

Łapsze Wyżne

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Justyna Cząstka-Kłapyta, 26/01/2016

Łałowo

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 26/05/2021

Łobozew

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/11/2015

Łodyna

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 28/11/2015