Lista alfabetyczna miejscowości 107

Ljuča (Łucza)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, tereny wypasowe, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Llëngë

Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Wołosi, współczesna Albania

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 10/04/2016

Lokca (Łokcza)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, tereny wypasowe, współczesna Słowacja, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 01/11/2016

Lomná (Łomna)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Słowacja, XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 01/11/2016

Lopare

Kategorie:

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 24/05/2020

Lopušanka (Łopuszanka)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 08/07/2016

Lopušanka (Łopuszanka)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 04/12/2017

Lopušanka Chomina (Łopuszanka Chomina)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 15/12/2017

Lozino (Łozina)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 20/08/2016

Loškìvcì (Łuszkowce)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 03/12/2016

Lubaczów (lasy starostwa)

Kategorie: miejscowość istniejąca, pasterstwo, tereny wypasowe, współczesna Polska, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 29/05/2016

Lubno

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, pasterstwo, współczesne Czechy, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 16/10/2016

Luc'k (Łuck)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 22/07/2016

Lukavicja (Łukawica)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 15/12/2017

Luke

Kategorie:

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 17/03/2019