Lista alfabetyczna miejscowości 107

Lelechìvka (Lelechówka)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 31/07/2016

Leluchów

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 12/12/2015

Lenina Mała

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca), współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/12/2017

Lenkovo

Kategorie: Wołosi, współczesna Bułgaria

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 17/06/2018

Leskovac

Kategorie: Arumuni, współczesna Serbia

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 10/10/2016

Leskovec

Kategorie: Wołosi, współczesna Bułgaria

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 17/06/2018

Leszczawa

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 02/12/2015

Leszczowate

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 07/11/2015

Leszczyny

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 04/10/2017

Leszczyny

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 23/12/2015

Letava (Latawa)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Letičìv (Latyczów)

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 19/09/2016

Letnja (Letnia)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 13/07/2016

Levani Samar

Kategorie: Arumuni, pasterstwo, współczesna Albania

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 12/08/2017

Levice (Léva)

Kategorie: Arumuni, kupiectwo, Wołosi, współczesne Węgry

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 07/08/2017