Lista alfabetyczna miejscowości 2084

Świątkowa Mała

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 22/12/2015

Świątkowa Wielka

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 10/12/2015

Šandrovec'

Kategorie:

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/10/2015

Šibenica

Kategorie: XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 04/05/2020

Široka Kula

Kategorie: osadnictwo wojskowe, współczesna Chorwacja, XVII wiek, XVIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 20/06/2016

Šušnjevica

Kategorie: współczesna Chorwacja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Nowicka-Rusek, 19/09/2016

Švošov

Kategorie: Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, pasterstwo, Wołosi, współczesna Słowacja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 12/07/2017

Ťapešovo (Tapeszowo)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, tereny wypasowe, współczesna Słowacja, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 01/11/2016

Ździar

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, pasterstwo, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Słowacja

Ostatnia modyfikacja: Piotr Kłapyta, 09/03/2016

Żabnica

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, współczesna Polska, XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 23/11/2016

Żarnówka

Kategorie: miejscowość istniejąca, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, współczesna Polska, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 20/11/2016

Żdżanne

Kategorie: Wołosi

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 13/10/2015

Żegiestów

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 16/12/2015

Żelibory (Žalibori)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 28/08/2016

Żernica Niżna

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość historyczna (nieistniejąca)

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 05/11/2015