Lista alfabetyczna miejscowości 8

Banjska Monastyr

Kategorie: Arumuni, Wołosi, współczesna Serbia, współczesne Kosowo, XIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 03/07/2017

Drin

Kategorie: Arumuni, Wołosi, współczesna Albania, współczesna Serbia, współczesne Kosowo, XIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 03/07/2017

Dłuhe Pole nad Cisą

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, pasterstwo, Wołosi, współczesna Rumunia, XIII wiek, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 18/07/2016

Kuhnya / Bogdan Vodă

Kategorie: Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, miejsce kultu, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, Wołosi, współczesna Rumunia, XIII wiek, XIV wiek, XIX wiek, XV wiek, XVI wiek, XVII wiek, XVIII wiek, XX wiek, XXI wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 10/06/2021

Studìnka (Studzianka)

Kategorie: XIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 07/09/2016

Syhot

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, Wołosi, współczesna Rumunia, współczesna Ukraina, XIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 23/05/2016

Veria

Kategorie: Arumuni, kupiectwo, miejscowość istniejąca, współczesna Grecja, XIII wiek, XIX wiek, XX wiek

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 20/05/2021

Žiča

Kategorie: XIII wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 18/03/2021