Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Banjska Monastyr


Kategorie: Arumuni, Wołosi, współczesna Serbia, współczesne Kosowo, XIII wiek

Nazewnictwo


Banjska Monastery (serb. Манастир Бањска/Manastir Banjska)

Ludność — skład etniczny


Serbowie, Wołosi

Język


serbski

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


W XIII wieku Stefan Uros II Milutin (1282-1321) podarowuje monastyrowi Banjska 6 katunów wołoskich.

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa