Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Drin


Kategorie: Arumuni, Wołosi, współczesna Albania, współczesna Serbia, współczesne Kosowo, XIII wiek

Nazewnictwo


Drin - rzeka (Czarny Drin, Drim)

Ludność — skład etniczny


Nad rzeką wypasali swoje stada Wołosi.

Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


-  Mirdita Z.,  Balkanski Vlasi u svijetlu podataka Bizantskih autora, Zagreb 1995.

Historia miejscowości


Stefan Uros I (1242-1276) podarował monastyrowi Chilandar z Góry Atos 30 rodzin wołoskich żyjących nad rzeką Drim.

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa