Zespół

 

 

Prof. dr hab. Ilona Czamańska - UAM; Wydział Historyczny, Instytut Historii

Dr Justyna Cząstka-Kłapyta - UJ; Wydział Historyczny; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Prof. dr hab. Jarosław Dudek - UZ; Wydział Humanistyczny; Instytut Historii

Prof. dr hab. Ryszard Grzesik - PAN; Instytut Slawistyki

Prof. dr hab. Grzegorz Jawor - UMCS; Wydział Humanistyczny; Instytut Historii

Dr Tomasz Klimkowski - UAM; Wydział Neofilologii; Instytut Filologii Romańskiej

Dr Piotr Kłapyta - UJ; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Dr hab. Anna Kotłowska - UAM; Wydział Historyczny; Instytut Historii

Dr hab. Ewa Kocój - UJ; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Instytut Kultury

Prof. dr hab. Mirosław Leszka -  UŁ; Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii

Dr Kirył Marinow - UŁ; Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii

Mgr Paweł MIchalak - UAM; Wydział Historyczny, Instytut Historii

Prof. dr hab. Krzysztof Nowak - UŚ; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Historii

Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek - Collegium Civitas; Katedra Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych

Dr Anna Oczko - UJ; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Romańskiej

Dr hab. Jędrzej Paszkiewicz - UAM; Wydział Historyczny, Instytut Historii

Dr Anna Skowronek - UAM, Wydział Historyczny