Justyna Czastka


dr Justyna Cząstka-Kłapyta- etnomuzykolożka, etnolożka i antropolożka kultury, przewodniczka górska, specjalizuje się w muzyce Karpat (Polska, Ukraina, Słowacja) i w pisaniu projektów badawczych (m.in W stronę źródeł - pieśń religina górali spod Pienin i Gorców), członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (oddział Kraków), autorka licznych artykułów poświęconych muzycznej kulturze Karpat oraz naukowej monografii „Kolędowanie na Huculszczyźnie". Zainicjowała wiele projektów badawczych realizowanych przy współpracy z Radiem Kraków i TV Kraków. Jest pomysłodawczynią i organizatorką Festiwali i Dni Huculskich w Krakowie (www.karpatywschodnie.pttk.pl) oraz interdyscyplinarnych wydawnictw naukowych poświęconych problematyce karpackiej, w których pełni funkcję redakcyjną. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi i pozarządowymi.