Publikacja grantowa

XXVIII tom czasopisma "Balcanica Posnaniensia. Acta et studia" podsumowuje całość projektu badawczego „Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje — osadnictwo — dziedzictwo kulturowe”.

Tom dostępny jest na stronie czasopisma: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/issue/view/1854

 

Poza wspomnianym tomem czasopisma od roku 2016 w  "Balcanica Posnaniensia" została wyszczególniona sekcja "Ius Valachicum", w której ukazują się artykuły będące efektem badań prowadzonych w ramach projektu. Dotychczas ukazały się następujące artykuły:

Tom XXIII

Ryszard Grzesik, The Valachian way of life in stories about domestic origins in the Hungarian medieval chronicles

Grzegorz Jawor, Seasonal pastoral exploitation of forests in the area of Subcarpathia in the 15th and 16th century

Justyna Cząstka Kłapyta, The Function and genesis of the musical instrument “trombita” with special focus on the Hutsul region

Tom XXIV 

Anna Obara-Pawłowska, Obraz Wołochów w piśmiennictwie Jana Długosza

Dalibor Jovanovski, Nikola Minov, The Vlach from the ruling elite of Greece

Tom XXV

Jarosław Dudek, Status Wołochów w jedenastowiecznym Bizancjum (wg Rad Kekaumena)

Ilona Czamańska, Wołosi/Vlasi z terenów Hercegowiny w świetle defterów osmańskich z XV i XVI wieku

Grzegorz Jawor, La colonisation valaque sur les versants nord des Carpates pendant le Petit Âge Glaciaire (aux XVe et XVIe siècles)

Ewa Kocój, ,,Na sałasie ni ma pani lekko“. Życie codzienne pasterzy wołoskich na szałasach na pograniczu polsko-słowackim w XXI wieku jako dziedzictwo kulturowe regionu Karpat (wybór zagadnień)

Ewa Nowicka, Tożsamość na pograniczu. Ludność romańskojęzyczna wschodniej Serbii

Tom XXVI

Grzegorz Jawor, Le rôle des corvées dans le système des redevances acquittées par les habitants des villages de ius Valachicum en Petite-Pologne et en Ruthénie de la Couronne aux XVe et XVIe siècles

Jan Gawron, Locators of the settlements under Wallachian law in the Sambor starosty in XVth and XVIth c. Territorial, ethnic and social origins

 

Pozostałe publikacje:

Ilona Czamańska, Problem języka Wołochów/Vlachów bałkańskich [w:] Bukowina. Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe, red. H. Krasowska, M. Pokrzyńska, E. Wróblewska-Trochimiuk, Warszawa - Zielona Góra - Piła 2020, s. 33-54.