Wołosi zamieszkują cały niemal obszar gór Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej. Odegrali podstawową rolę w ukształtowaniu  górskiej gospodarki pasterskiej, stworzyli charakterystyczny system prawny oraz swoistą kulturę. 

Badania na temat Wołochów prowadzone są najczęściej w sposób ograniczony ramami terytorialnymi poszczególnych państw, brakuje natomiast badań kompleksowych i porównawczych. Podjęcie takich badań jest celem niniejszego projektu.  Badania mają charakter interdyscyplinarny, i  uczestniczą w nich badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe:  historię, etnologię, politologię, socjologię, muzykologię, językoznawstwo i geografię. 

Uwaga: baza i mapa osadnictwa wołoskiego są już dostępne (szczegóły w sekcji "Aktualności").