Piotr Klapyta


dr Piotr Kłapyta – geograf, geomorfolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w paleogeografii obszaru Karpat, przewodnik górski, znawca topografii karpackiej, autor ponad 200 panoram z Karpat Zachodnich, Wschodnich i Tatr, pasjonat- folklorysta, uczestnik wielu projektów badawczych poświęconych kulturze ludowej (Karpaty), pomysłodawca i koordynator Festiwali Huculskich, w tym Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda.