Lista alfabetyczna miejscowości 132

Velika Sušicja (Suszyca Wielka)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 08/07/2016

Velikì Dìdušìčì (Dzieduszyce)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 29/08/2016

Verbicja (Wierzbica)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 28/08/2016

Vlahovići

Kategorie: katun (szałas, dżemat), miejsce kultu, miejscowość istniejąca, terytoria plemion i katunów, toponimia wołoska, Współczesna Bośnia, XIV wiek, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Ilona Czamańska, 17/06/2021

Wegsaghauasa mons (alio nomine Nedele)

Kategorie: osadnictwo górskie, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 20/07/2016

Wezbercz (góra)

Kategorie: osadnictwo górskie, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 26/07/2016

Wyszkowo

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 28/06/2016

Zaderevač (Zaderewacz)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 24/08/2016

Zarìčne (Lachowice)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 28/08/2016

Zepleshauasa mons

Kategorie: osadnictwo górskie, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Ryszard Grzesik, 08/12/2018

Żuraki (Žuraki)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 07/09/2016

Żurów (Žurìv)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 28/08/2016