Lista alfabetyczna miejscowości 132

Nižnìj Strutin' (Strutyn Nizny)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 24/08/2016

Nowoszyce

Kategorie: Bojkowie, lokacja na prawie wołoskim, współczesna Ukraina, XIV wiek, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 25/07/2016

Nyżnij Koropeć

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 26/05/2021

Ocna Șugatag

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 19/07/2016

Pererìsl' (Przerośl)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Pidlìsne (Szumlany)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 23/08/2016

Pistin' (Pistyń)

Kategorie: Karpaty, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, warzenie soli, współczesna Ukraina, XIV wiek, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Polana Kobilecka

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 14/05/2016

Pribiliv (Przybyłów)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 27/09/2016

Rachinja (Rachynia)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 11/12/2016

Rona de Jos

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 19/07/2016

Rona de Sus

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 19/07/2016

Rožnjatìv (Rożniatów)

Kategorie: miejscowość istniejąca, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 28/08/2016

Rybotycze

Kategorie: Wołosi, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 30/11/2015

Sat-Șugatag

Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 19/07/2016