Lista alfabetyczna miejscowości 194

Stolhauasa mons

Kategorie: osadnictwo górskie, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, tereny wypasowe, współczesna Rumunia, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 20/07/2016

Strìlki (Strzyłki)

Kategorie: Bojkowie, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 15/12/2017

Svidnik (Świdnik)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 26/06/2016

Syrrako

Kategorie: Arumuni, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, tereny wypasowe, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 09/01/2017

Szumiacz (Šum'jač)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 14/12/2017

Terhouasa mons

Kategorie: osadnictwo górskie, osady z elementami prawa wołoskiego, pasterstwo, tereny wypasowe, Wołosi, współczesna Rumunia, XIV wiek

Ostatnia modyfikacja: Myroslav Wołoszczuk, 20/07/2016

Ternavka (Tarnawka)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/07/2016

Ticha (Tycha)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/12/2017

Tisovec' (Tysowiec)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVII wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/07/2016

Tristeno

Kategorie: Arumuni, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Jędrzej Paszkiewicz, 09/01/2017

Tsouka

Kategorie: Arumuni, miejsce kultu, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, pasterstwo, Pindus, Wołosi, współczesna Grecja

Ostatnia modyfikacja: Ewa Kocój, 07/01/2017

Tuchol'ka (Tucholka)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/07/2016

Turze (Tur'je)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, Wołosi, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 13/07/2016

Tìsovicja (Tysowica)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Jawor, 05/12/2017

Ulične (Uliczno)

Kategorie: lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, warzenie soli, współczesna Ukraina, XV wiek, XVI wiek

Ostatnia modyfikacja: Wojciech Sajkowski, 13/07/2016