Myrosław Woloszczuk


Woloszczuk Myrosław, syn Mychajła, urodzony 2 Lipca 1979 r. na wieś Czerhaniwka, rajon Kosiwski, obwód Iwano-Frankiwski, Ukraina.

W 1995 r. wstąpił na studia na Uniwersytet Przykarpacki imienia Wasylia Stefanyka (Iwano-Frankiwsk), wydział historyczny, który skończył z wynikiem celującym w 2000 r. Tego roku wstąpił na studia doktoranckie przy katedrze historii powszechnej tego ż Uniwersytetu, który skończył w listopadzie 2003 r. Od września 2003 r. do dziś zatrudniony przy katedrze historii powszechnej Instytutu historii, politologii oraz stosunków międzynarodowych.
30 wrzesnia 2005 r. skończył i obronił pracę doktorancką „Stosunki wojskowo-polityczne Królewstwa Węgierskiego z księstwem Galickim i Galicko-Wolyńskim (koniec XII–XIII w.w.)”. 26 maja 2015 r. obronił habilitację pod tytułem „«Ruś» w Królestwie Węgierskim (XI – druga połowa XIV w.w.): rola społeczno-polityczna, stosunki majątkowe, migracje”.

Jest autorem więcej jak 80 artykułów w różnych językach, opublikowanych w 8 państwach Europy (w Ukrainie, Polsce, Litwie, Rosji, Serbii, na Węgrzech, Słowacji). Uczestniczył w stypendiach naukowych Polski (Fundacja Jadwigi, 2007, 2013; Kasa Mianowskiego oraz OBTA, 2007, 2011; UNESCO, 2011, 2013, 2015), Słowacji (SAIA, 2007, 2011–2012), na Węgrzech (International Visegradfund, 2008–2009, 2012), Francji (Foundation Maison des sciences de l’homme, 2015).
Żonaty. Żona Iryna, córka Romana. Wychowuje synów Maksyma (ur. 2004 r.), a Romana (ur. 2006 r.), Marka (ur. 2011 r.).