Miroslav Stevik

Miroslav Števík, urodzony 6 Marca 1965 r. w miasteczku Čadca, Słowacja.

W latach 1987-1992 studiował na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy historię i geografię. W latach 1997-2012 pracował jako historyk w Muzeum Lubowelskim w Starej Lubowli, od roku 2012 w Muzeum Spiszu w Spiskiej Nowej Wsi.


Jest organizatorem międzynarodowych konferencji badawczych oraz redaktorem tomów: "K stredovekým dejinám Spiša" (2003), "K dejinám Podolínca a novovekého Spiša" (2006), "Spiš v 12. a 13. storočí" (2011), "Pocta Ivanovi Chalupeckému" (2012), redaktorem naczelnym „Zeszytów Sądecko-Spiskich (2007-2012), redaktorem czasopisma krajoznawczego "Spiš" (od 2012 roku), członkiem rady programowej "Almanachu Muszyny“ (2011-2015), członkiem zarządu Spiskiego Towarzystwa Historycznego (od 2002 roku).


Jest autorem dziesiątków studiów, publikowanych na Słowacji i zagranicą (Polska, Węgry, Austria). W działalności badawczej koncentruje się na dziejach osadnictwa oraz geografii historycznej ze szczególnym uwzględnieniem regionu Spiszu.