KONFERENCJA IUS VALACHICUM IIII

KONFERENCJA IUS VALACHICUM IIII


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Historii, Zakład Bałkanistyki

zaprasza na konferencję

z cyklu

Ius Valachicum III

Wołosi i gospodarka szałaśnicza  – jedność i różnorodność kultury wołoskiej

Sanok, 26-28 sierpnia 2016

Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju  Humanistyki:

Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe

Przedmiotem konferencji będą następujące zagadnienia:

- tradycyjna gospodarka Wołochów i jej ewolucja

- etniczny i kulturowy aspekt identyfikacji Wołochów

- specyfika gospodarki na poszczególnych terenach zamieszkałych przez Wołochów

- wpływ gospodarki szałaśniczej na kształtowanie się kultury materialnej i niematerialnej, dziedzictwo kulturowe

- jedność i różnorodność kultury wołoskiej na poszczególnych terenach osadnictwa

- ekonomiczny i kulturowy aspekt wypasu transhumacyjnego dawniej i obecnie

- nazwy miejsc, narzędzi, czynności związanych z gospodarką szałaśniczą i ich zasięg

Językiem konferencji będzie język polski, języki kongresowe i bałkańskie. W przypadku wygłaszania referatu w języku innym, niż angielski, prosimy o wcześniejsze nadesłanie pełnego tekstu w języku angielskim, .

Tematy wystąpień wraz z abstraktami referatów (do 2000 znaków) prosimy zgłaszać ma adresy e-mail prof. dr hab. Ilony Czamańskiej (czaman@amu.edu.pl) i dr Wojciecha Sajkowskiego (wojciech.sajkowski@amu.edu.pl) do 30 kwietnia 2016.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.