Źródła i zasoby archiwalne

 

AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

AGZ - Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie..., Lwów 1869-1935.

APL - Archiwum Państwowe w Lublinie

ASK - Archiwum Skarbu Koronnego

​AJZR - Archiv" jugozapadnoj Rossij. Č. 1-8, Kiev"1859-1911.

BPAN - Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

CTLHC - Conscriptio terrenorum et homini beeder Graffschafften Lica und Corbavia (1712) - Popis Like i Krbave 1712. godine: obitelj, zemljišni posjed i etničnost u jugozapadnoj Hrvatskoj, red. K. Kaser, H. Grandits, S. Gruber, Zagreb 2003.

KZL - Księgi ziemskie lubelskie

KZC - Księgi ziemskie chełmskie

LWR I - Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565. Cz. I, wyd. Krzysztof Chłapowski i Helena Żytkowicz, Warszawa-Łódź 1992.

LWS - Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. Władysław Ochmański, Wrocław 1963.

Mihályi J. (ed.), Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból, Mayer és Berger 1900.

NBL - Naukova bìblioteka NAN Ykraïni ìm. V. Stefanìka, L'viv Czołowski - Zbiór (Fond) dra A. Czołowskiego w NBL. A. Luniv, 1929: Lûbiča – Knâzi. Pričinki do istoriï sil volos'kogo prava v Galičini, ZTŠ, t. 150. ZTŠ - Zapiski Naukogo tovaristva imeni Ševčenka.

OPK - Opširni popis Kliškog sandžaka iz 1550 godine, Fehim Dž. Spaho,  i Ahmed S. Aličić, priredila Behija Zlatar, Sarajevo 2007,

ZDM - Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kuraś, cz. 1-8, Wrocław 1962-1976.

Розов В. Українські грамоти XIV – перша половина XV ст., К., З друкарні Української Академії Наук, 1928. № 54.