Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Negrowo


Kategorie: osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Nazewnictwo


Негрово, Massor falwa, Maszárfalva 

Ludność — skład etniczny


Węgrzy, Wołosi, Rusini-Ukraińcy, Niemcy

Język


Węgierski, Ukraiński, Niemiecki

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Rusko-wołoski charakter zagospodarowania żupy Bereg potwierdza już źródła od XIII wieku. Granica etniczna sięgała tych terenów na których pozostała się do XVIII w., zwłaszcza w okolicach Mukaczewa, gdzie od XIV po XVI w. wśród osad wołoskich wzmiankowane Negrowo. Osada mieszanego rusko-wołoskiego charakteru, odnotowana jako wieś knezów wołoskich (Дэже 1967: 33-34; Тиводар, 1994: 450).

Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowościDziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa