Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Bogdan


Kategorie: Karpaty, osady z elementami prawa wołoskiego, Wołosi, współczesna Ukraina, XIV wiek

Nazewnictwo


Bogdan, Богдан

nazwa wsi pewnie związana z wojewodą wołoskim Bogdanem

Ludność — skład etniczny


Wołosi, Rusini-Ukraińcy

Język


Ukraiński

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Między 1334-1336 rr. comitatus Maramaros królestwa Węgierskiego z powodu kepskiego zagospodarowania powole zajęli Wołosi, przyprowadzone przez wojewodę Bogdana, odnotowanego w źródłach do 1348/1349 r. jako comes Maramarosiensi. Jedną z osad wołoskich w międzyczasie uważano też wieś Bogdan. Po wyprowadzeniu z terenów królestwa Bogdan założył w 1359 r. kniaziostwo Mołdowskie, walcząc cały czas o niepodlęgłość z węgrami. Do połowy lat 60-ch na terenie Maramaroszu wołosi ciągłe powstawali przeciwko urzędnikom królewskim (Тиводар, 1994: 446-447). 

Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa