Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Agia Paraskevi


Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Wołosi, współczesna Grecja

Nazewnictwo


Agia Paraskevi (gr. Αγία Παρασκευή) lub arum. Tzourtzia, Giúrgea (gr. Τζούρτζια). Do 1940 roku Tsourtza (Τσούρτζα), do 1955 roku Tzourtzia (Τσούρτζα). Gmina (dimos) Kalambaka, jednostka terytorialna Trikala (Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων) (od 2011 roku). Nazewnictwo i dane o miejscowości na podstawie materiałów źródłowych i literatury (nazwy alfabetycznie, kolejno w alfabecie łacińskim, cyrylicy, alfabecie greckim):

Djurdja: wieś wołoska [Papahagi 1905, 168].

Džurdza [Αυστριακός Χάρτης 1914].

Džurdža: w rejonie rzeki Aspropotamos, trzy godziny na południe od Koturi, 500 Arumunów [Weigand 1895, 317].

Αγία Παρασκευή (Agia Paraskevi): erem położony na wysokości 900 metrów n.p.m. [Λεξικόν Οικισμών 1974, 175]. Gmina Aspropotamos, prefektura (nomos) Trikala, 228 mieszkańców [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 8].

Αγία Παρασκευή, Τζιούρτζια ((Agia Paraskevi/Tziourtzia): wieś pasterska (hodowlana), około 6000 owiec, zimą pustoszeje, latem zamieszkana przez około 2500 osób [Ζούκας - Φώλιας 1996, 200].

Τζιούρτζα/Τζούρτσια (Tziourtza/Tzourtsia): znana także jako Αγία Παρασκευή (Agia Paraskevi), wieś wołoska w rejonie Aspropotamos. Zgodnie z dokumentacją datowaną na 1820 r., zamieszkana przez 40 rodzin [Κουκούδης, 78, 131].

Τζούρτζια (Tzourtzia): gmina (dimos) Athamania (δήμου Αθαμάνων), eparchia Trikala, dok. nr 29/8/1912 (Φ.Ε.Κ. 261/1912) [Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1940, 684].

Τούρια (Touria) [Χάρτης Κοντογόνη 1912].

Τσιούρτσα (Tsiourtsa): rejon Vlahochori (Βλαχοχώρια), 1800 mieszkańców [Επιτελικό Γραφείο 1880, 211]. Gmina (dimos) Athamania (δήμου Αθαμάνων), prefektura (nomos) Trikala, według spisu z 1896 roku, 872 mieszkańców [Χουλιαράκης 1974, 241].

Τσούρτζα (Tsourtza): 33 mieszkańców [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 114].

Τσούρτσια (Tsourtsia): wieś kucowołoska [Αραβαντινός 1905, 51]. 

Ludność — skład etniczny


Aromanie

Język


aromański, grecki

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowości


Aromańska wieś w regionie Kalambaka i Trikala w Grecji, położona w wysokich górach. W 2011 roku liczyła 69 mieszkańców, w tym większość Aromanów.

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


1.Wioska posiada starą kamienną zabudowę, z licznymi starymi domami.

2. Kamienna cerkiew św. Paraskiewy

Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa