Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Distrato


Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Pindus, Wołosi, współczesna Grecja

Nazewnictwo


Distrato (gr. Δίστρατο, arum. Briaza), do 1928 roku Vryazi (gr. Βρυάζη). Wieś, jednostka terytorialna Janina (Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων), dimos Zagori (od 2011 roku). Nazewnictwo i dane o miejscowości na podstawie materiałów źródłowych i literatury (nazwy alfabetycznie, kolejno w alfabecie łacińskim, cyrylicy, alfabecie greckim):

Breatse: wieś rumuńska, 120 rodzin [Picot 1875, 37].

Breaza: na zboczu Smolika, na południe, 480 Arumunów [Weigand 1895, 314]. Szkoła powszechna, 1580 Wołochów [Papahagi 1905, 148].

Briaza: wieś wołoska. Szkoła grecka i rumuńska Kobiety nie rozumieją greckiego [Wace - Thompson 1914, 203-204].

Briazu [Αυστριακός Χάρτης 1914].

Βριάζα (Vriaza): eparchia Velles i Konitza, 600 rodzin grecko-wołoskich i 1 rodzina zrumunizowanych (ρουμανιζόντων) [Πατριαρχείο 1906, μη΄]. Nomos Janina, 940 mieszkańców [Απαρίθμησις 1913]. 657 mieszkańców [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 22].

Δίστρατο (Distrato): do 1928 roku Βρυάζη (Vryazi), nomos Janina, 434 mieszkańców [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 192].

Δίστρατον, dawniej Βριάζα (Distraton/Vriaza): eparchia Konitza, dok. nr 7/8/1919 (Φ.Ε.Κ. 184/1919). Zmiana nazwy z Vriaza na Distraton, dok. nr 12.3.1928 (Φ.Ε.Κ. 81/1928) [Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1939, 450]. 462 mieszkańców, położone na wysokości 1000 metrów n.p.m. [Λεξικόν Οικισμών 1974, 216].

Μπρεάζα (Mpreaza): nazywane Δίστρατο (Distrato), wieś wołoska w rejonie Konitza [Κουκούδης, 154].

Μπριάζα (Mpriaza) [Χάρτης Κοντογόνη 1912]. Eparchia Konitza, 100 rodzin kucowołoskich [Αραβαντινός 1905, 49].

Ludność — skład etniczny


Aromanie, Grecy

Język


aromański, grecki

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowościDziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa