Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Lastivka (Łastówka)


Kategorie: Bojkowie, lokacja na prawie wołoskim, miejscowość istniejąca, osadnictwo górskie, współczesna Ukraina, XV wiek

Nazewnictwo


W 1495 r. zapisana jako Lastulk (AGAD, ASK, 56, S-1/I, 4), później forma Lastówka albo Łastówki.

Ludność — skład etniczny


Ukraińcy, Wołosi

Język


Ukraiński

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Swoistym bilansem osiągnięć śreniowiecznego osadnictwa wołoskiego w dobrach królewskich starostwa samborskiego jest lustracja sporządzona w 1495 r., wspominająca wieś wołoską Łastówki (Jawor, 2000: 102). W 1528 r. sołectwo istniejące w tej wsi sprzedał starosta Stanisław Odrowąż sołtysowi Andrzejowi pochodzącemu ze wsi Czarna w dobrach pana Sobieńskiego za 60 florenów. W jego skład wchodziło wymierzone dworzyszcze, młyn, 1/3 opłat zwanych kunicznymi i wstannymi, 1/3 z danin królewskich i inne daniny należne soltysom. W zamian miał płacić co roku stacje oraz brać udział w wyprawie wojennej (Inwentarz 1568, 401; NBL 2837/III, 50). W 1565 r. zamieszkiwało tam 22 kmieci "robotnych" osadzonych na 9 1/2 dworzyszcz. Z każdego dworzyszcza chłopi placili po 46 gr, wykupywali robocizny płacąc po 48 gr, ponadto uiszczali podymne (2 gr). Wszyscy wieśniacy i pop płacili dwa razy w roku powinność zwaną pokłon (LWR II, 95), uiszczaną przy okazji zborów- typowych dla prawa wołoskiego zebrań sądowych krainy.

Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowościDziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Pop i cerkiew wzmiankowane w lustracji z 1565 r. (LWR II, 95).

Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa