Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Dilakko


Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Pindus, Wołosi, współczesna Grecja

Nazewnictwo


gr. Dilakko

arom.  Floru

______________________ 

Dilakko (gr. Δίλακκο) Wieś, do 1940 roku Sessa (gr. Σέσσα) lub Seso (gr. Σέσο). Jednostka terytorialna Janina (Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων) (od 2011 roku). Nazewnictwo i dane o miejscowości na podstawie materiałów źródłowych i literatury (nazwy alfabetycznie w alfabecie łacińskim, alfabecie greckim):

 

Chechou: 330 Wołochów [Papahagi 1905, 147].

Seshi: wieś wołoskofońska (βλαχόφωνο) [Wace - Thompson 1914, 191].

Šeš [Αυστριακός Χάρτης 1914].

Δίλακκο (Dilakko): do 1940 roku Σέσσα (Sessa), dla roku 1928 Σέσο (Seso), dimos wschodnie Zagori, nomos Janina, 63 mieszkańców [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 190].

Δίλακκον (dawniej Σέσο) (Dilakkon/Seso): 82 mieszkańców, położone na wysokości 1000 metrów n.p.m. [Λεξικόν Οικισμών 1974, 215].

Σέσι [Χάρτης Κοντογόνη 1912].

Σέσι lub Σέσο (Sesi/Seso): nazywane także Dilakko (Δίλακκο), wioska wołoska w rejonie Paliovlachia (Παλιοβλαχιά). [Κουκούδης, 154].

Ludność — skład etniczny


Aromanie

Język


aromański, grecki

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)Źródła do dziejów miejscowościHistoria miejscowości


Wioska wołoska w regionie Zagorii, w 2011 roku liczyła ok. 70 mieszkańców, w większości Aromanów.

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)Organizacje, instytucje, związki wyznanioweDokumentacja fotograficzna i filmowa