Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Anthochori


Kategorie: Arumuni, pasterstwo, Pindus, Wołosi, współczesna Grecja

Nazewnictwo


gr. Anthochori/Ανθοχώρι

do 1927 r. - miejscowość nosiła nazwę Karoumpali/Καρούμπαλι

Ludność — skład etniczny


Aromanie, Grecy

Język


aromański, grecki

Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


Historia miejscowości


Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


1. Cerkiew św. Marii

2. Cerkiew Ofiarowania Matki Bożej w Świątyni

3. Cerkiew św. Trójcy

Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa