Karta miejscowości osadnictwa wołoskiego

Agigea


Kategorie: Arumuni, pasterstwo, współczesna Rumunia

Nazewnictwo


Agigea

Ludność — skład etniczny


Język


Lokacja (data lokacji i prawo, na którym miejscowość została założona)


Źródła do dziejów miejscowości


- N. Saramandu,  Structura Aromânei Actuale: Graiurile Din Dobrogea. Texte Dialectale,2005.

Historia miejscowości


Wioska w okolicach Konstancy. W 1940 roku osiedlili się w niej Aromanie z Grecji. Było to około 40 rodzin z tzw. grupy farszerotów.

Dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne)


Organizacje, instytucje, związki wyznaniowe


Dokumentacja fotograficzna i filmowa